Pirkimo sąlygos

1. BENDROSIOS NUOSTATOS
1.1. Ši prekių pirkimo – pardavimo sutartis (toliau „Sutartis“) yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo bendros tarpusavio teisės, pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė įsigyjant prekes elektroninėje parduotuvėje „DrabuziuGalerija.lt“.
1.2. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, el.parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, suvedęs būtinus duomenis užsakymo vykdymui (vardas, pavardė, telefonas, pristatymo adresas ir pan.), pasirinkęs pristatymo bei atsiskaitymo būdus ir susipažinęs su „Pirkimo sąlygomis“, paspaudžia mygtuką „Tęsti“, patvirtindamas užsakymą.

 

2. ASMENS DUOMENŲ APSAUGA
2.1. Registruojantis “DrabuziuGalerija.lt” internetinėje parduotuvėje, Pirkėjas privalo pateikti teisingą asmeninę informaciją. Pirkėjas yra atsakingas už teisingų duomenų pateikimą.
2.
2. Patvirtindamas šias taisykles, Pirkėjas sutinka, jog Pirkėjo pateikti asmens duomenys būtų tvarkomi prekių/paslaugų užsakymų apdorojimo ir pardavimoDrabuziuGalerija.lt” internetinėje parduotuvėje bei tiesioginės rinkodaros tikslais. Pirkėjas taip pat sutinka, kad Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu ir telefono numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, būtini prekių užsakymui įvykdyti.
2.3. Pirkėjas, užsiregistruodamas el.parduotuvėje “DrabuziuGalerija.lt” bei užsakydamas prekes, įsipareigoja saugoti ir niekam neatskleisti prisijungimo duomenų.


3. PIRKĖJO TEISĖS BEI ĮSIPAREIGOJIMAI
3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti DrabuziuGalerija.lt elektroninėje parduotuvėje šios Sutarties ir kitose šios el.parduotuvės informacijos skiltyse nustatytomis sąlygomis ir tvarka.
3.2. Pirkėjas įsipareigoja
sumokėti sutartą kainą per Sutartyje nustatytą terminą ir priimti užsakytas prekes.
3.3.
Pirkėjas yra visiškai atsakingas už Pirkėjo pateikiamų asmens duomenų teisingumą DrabuziuGalerija.lt registracijos formoje. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių asmens duomenų registracijos formoje arba jų laiku nepakoreguoja jiems pasikeitus, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų pristatymo ar kitų papildomų nuostolių atlyginimo.
3.4. Pirkėjas, naudodamasis DrabuziuGalerija.lt internetine parduotuve, sutinka su šia pirkimo - pardavimo Sutartimi ir įsipareigoja laikytis jos taisyklių bei nepažeisti LR teisės aktų.

3.5. Užsiregistravęs Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei DrabuziuGalerija.lt internetinės parduotuvės teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.

 

4. PARDAVĖJO TEISĖS BEI ĮSIPAREIGOJIMAI
4.1. Pardavėjas turi teisę vienašališkai koreguoti Sutarties taisykles. Pirkėjui taikomos tos taisyklės, kurios galiojo užsakymo pateikimo metu.

4.2. Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjui sudaryti sąlygas naudotis visomis DrabuziuGalerija.lt internetinės parduotuvės teikiamomis paslaugomis.
4.3. Jei Pirkėjas bando pakenkti
DrabuziuGalerija.lt internetinės parduotuvės darbo stabilumui, saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti, sustabdyti ar panaikinti Pirkėjo galimybę naudotis DrabuziuGalerija.lt internetine parduotuve.
4.4. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę
į jo asmeninę informaciją, nurodytą DrabuziuGalerija.lt internetinės parduotuvės registracijos formoje, ją saugoti bei neperleisti jos tretiesiems asmenims.
4.5. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes Pirkėjo nurodytu adresu.

4.6. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir Pirkėjo įsipareigojimus, nesusipažino su šia Sutartimi, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

4.7. Jei Pardavėjo DrabuziuGalerija.lt internetinėje parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų el.tinklalapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.

4.8. Pardavėjas visais atvejais garantuoja daiktų kokybę (garantija pagal įstatymą), remiantis Civilinio kodekso 6.363 straipsnio 1 dalimi.

 

5. UŽSAKYMO APMOKĖJIMO TVARKA
5.1. Pirkėjas, viena iš Pardavėjo siūlomų apmokėjimo formų, įsipareigoja už užsakytas prekes sumokėti per 48 valandas. Jeigu Pirkėjas per nustatytą terminą užsakymo neapmoka, laikoma, kad Pirkėjas atsisako vykdyti sutartį, todėl Pardavėjas turi teisę sustabdyti užsakymo vykdymą bei jį visiškai atšaukti.

5.2. Atsiskaityti už prekes Pirkėjas gali naudojantis el.bankininkystės sistema. Pinigus Pirkėjas perveda į DrabuziuGalerija.lt internetinės parduotuvės atsiskaitomąją sąskaitą. Atsakomybė už duomenų saugumą šiuo atveju tenka atitinkamam bankui, kurio el.bankininkystės sistemoje vyksta piniginės operacijos. Arba atsiskaitydamas banko pavedimu, kai Pirkėjas, atsispausdinęs užsakymą ir nuėjęs į artimiausią banko skyrių, perveda pinigus į el. parduotuvės banko sąskaitą.
5.
3. Tik gavus Pirkėjo apmokėjimą už prekes, pradedamas formuoti prekių siuntinys bei skaičiuoti prekių pristatymo terminas.
5.
4. Pirkėjas, pasirinkęs apmokėjimą grynaisiais pinigais prekių pristatymo metu, privalo turėti tikslią pinigų sumą, kurią reikės sumokėti kurjeriui už užsakymą.

 

6. PREKIŲ PRISTATYMO TVARKA
6.1. Pirkėjas, užsakymo metu pasirinkęs prekių pristatymo paslaugą, įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.
6.2. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, jei Pirkėjas prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.
6.3. Prekes pristato Pardavėjas, Pardavėjo įgaliotas atstovas (kurjeris) arba Pirkėjas atsiima artimiausiame pašto skyriuje
ar iš specialios pašto dėžės, priklausomai nuo to, kokį pristatymo būdą pasirinko Pirkėjas.
6.4. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių.
6.5. Pirkėjas privalo nedelsiant informuoti Pardavėją, jeigu siunta pateikiama sulamdytoje, prapl
ėštoje arba kitu būdu pažeistoje pakuotėje, jeigu siuntoje pateikiamos neužsakytos prekės arba netinkamas jų kiekis, nepilna prekės komplektacija.
6.
6. Pirkėjas, pristatymo metu pastebėjęs pakuotės pažeidimus, privalo kurjerio pateikiamame siuntos pristatymo važtaraštyje įrašyti pastabą apie pažeidimus arba surašyti atskirą aktą dėl šių pažeidimų. Tai Pirkėjas privalo padaryti dalyvaujant kurjeriui. Neatlikus tokių veiksmų Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, susijusių su pakuotės pažeidimais, apie kuriuos Pirkėjas nepažymėjo kurjerio prekės pristatymo dokumente.

 

7. PREKIŲ KEITIMASGRĄŽINIMAS
7.1. Prekių grąžinimas vyksta vadovaujantis 
Civilinio kodekso 6.22810 straipsniu, kurio 1 dalyje įtvirtinta, jog vartotojas turi teisę, nenurodydamas priežasties ir nepatirdamas kitų, negu nustatyta šio kodekso 6.22811 straipsnyje, išlaidų, per keturiolika dienų atsisakyti nuotolinės sutarties ar ne prekybos patalpose sudarytos sutarties, išskyrus šio straipsnio 2 dalyje numatytas išimtis. Pinigai už grąžintas prekes visais atvejais pervedami tik į mokėtojo banko sąskaitą.

7.2. Grąžinamos ar keičiamos prekės transportavimo išlaidas apmoka pats Pirkėjas. 
7.3. Norėdamas grąžinti prekę(-es), Pirkėjas gali tai padaryti per 14 dien
ų nuo prekių pristatymo Pirkėjui dienos, informuodamas Pardavėją el. paštu ir užpildydamas specialią prekių keitimo – grąžinimo formą, joje nurodant grąžinamos prekės pavadinimą bei užsakymo numerį.

7.4. Prekių pakeitimas ar grąžinimas galimi tik tuomet, jeigu prekė nebuvo naudojama, ji nesugadinta, neprardusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.), yra originalioje tvarkingoje pakuotėje, tos pačios komplektacijos, kokios Pirkėjas ją gavo. Grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą.
7.5. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko 7.3. punkte nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.
7.6. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi pakeitimui tinkamų prekių, Pirkėjui grąžinama sumokėta suma.
7.7. Jeigu už prekę Pirkėjas mokėjo dovanų/nuolaid
ų kuponu ar DrabuziuGalerija.lt taškais, tai grąžinamas kuponas/taškai bei papildomai sumokėta suma. Dovanų kuponai/taškai į grynuosius pinigus nėra keičiami.
7.8. Jeigu Pirkėjas grąžina prekę, pirktą akcijos metu, grąžinama už prekę sumokėta suma (po nuolaidos).

 

 

8. RINKODARA
8.1. Pardavėjas savo nuožiūra gali rengti DrabuziuGalerija.lt internetinėje parduotuvėje įvairias akcijas. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti. Bet koks akcijų sąlygų ir tvarkos pakeitimas ar panaikinimas galioja nuo jų pakeitimo ar panaikinimo momento.

8.2. Interneto svetainėje DrabuziuGalerija.lt akcijose, kuriose yra nubrauktos kainos ir pateiktos sumažintos kainos, nubrauktosios kainos visuomet yra anksčiau DrabuziuGalerija.lt taikytos kainos.
8.3. Pardavėjas pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje nurodytomis susisiekimo priemonėmis.
8.4. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo el. parduotuvės skyriuje „Susisiekite su mumis“ nurodytais telefonais ir el.pašto adresais.
8.5. Pardavėjas neatsako, jei Pirkėjas negauna siunčiamų informacinių ar patvirtinančių pranešimų dėl internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimų ar Pirkėjo neteisingai nurodytų duomenų.

8.6. Akcijų metu, kai dovana gaunama už viršytą nustatytą tam tikrą prekių krepšelio pinigų sumą arba už konkrečią prekę, prekės grąžinimo atveju privaloma grąžinti ir dovaną. Dovanos ir prizai į grynuosius pinigu nėra keičiami.

 

9. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
9.1. Visi nesutarimai, kilę tarp Pirkėjo ir Pardavėjo dėl šios Sutarties vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Šalims nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Jei kilo klausimų ar turite pasiūlymų / komentarų, rašykite mums!
El. paštu: info@drabuziugalerija.lt

 

Žavingų pirkinių!